Kategorie

Cli

CLI (ang. command line interpreter/interface), czyli wiersz poleceń.

Jekyll

Jekyll - generator statycznych stron napisany w języku Ruby

Resentiment

Opis powstawania projektu resentiment.

Follow
Follow
Follow