Kategoria: Cli

Ang. command line interpreter/interface, czyli wiersz poleceń.
setxkbmap - Jak szybko zmienić układ klawiatury z konsoli na Ubuntu?
Tagi: bash cli ubuntu
Git-flow i aliasy
Tagi: alias cli git
Git - submoduły i aliasy
Tagi: alias cli git
Docker - usuwanie obrazów
Tagi: alias cli
Alias - komenda powłoki Bash
Tagi: alias bash cli git
Follow
Follow
Follow