WriteOnly.pl / Categories / Cli / Alias - komenda powłoki Bash

Alias - komenda powłoki Bash

3 minutes to read

Jeśli:

istnieje rozwiązanie twoich problemów! Jest to komenda powłoki Bash o nazwie alias.

Komendę alias można wywołać bez żadnego parametru:

alias

wyświetli wtedy listę wszystkich zdefiniowanych aliasów dostępnych w danym terminalu.

Tworzenie aliasów

Żeby utworzyć nowy alias należy wywołać:

alias NAME=VALUE

gdzie:

Przykłady użycia:

alias rf='fm -rf'
alias ..='cd ..'
alias cwd='cd `pwd`'

Od teraz :

Tworzenie permanentnych aliasów

Problem z aliasami jest tylko jeden. Działają tylko w ramach terminala w którym zostały zdefiniowane. Można to rozwiązać w prosty sposób poprzez stworzenie wszystkich aliasów w pliku, np. pod nazwą ~/.bash_aliases, a następnie wczytywania go za pomocą komendy source. Teraz po otwarciu nowego terminala wystarczy wywołać:

source ~/.bash_aliases

by cieszyć się swoimi aliasami w każdym terminalu.

Automatyczne wczytywanie aliasów

Można to jednak jeszcze bardziej uprościć. Przy starcie każdego nowego terminala jest wczytywany plik ~/.bashrc. Wystarczy na końcu tego pliku dodać:

source ~/.bash_aliases

lub bezpieczniej:

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

Dodatkowy if uchroni nas przed błędem, gdy plik ~/.bash_aliases nie istnieje. Kropka na początku drugiej linii jest aliasem na source.

Dodatkowo do pliku ~/.bash_aliases warto dodać aliasy:

alias vish='vim ~/.bashrc'
alias srcsh='source ~/.bashrc'

Niezniszczalne aliasy

Używanie aliasów nie jest niczym nowym. Możliwe, że w waszej dystrybucji będzie już istnieć plik ~/.bash_aliases czekający na uzupełnienie lub nawet będzie już wczytywany w pliku ~/.bashrc. Także cała powyższa procedura jest opisana na wielu stronach i blogach.

Mój główny problem z aliasami polegał na tym, że gdy już miałem uzbierany pokaźny zestaw aliasów ułatwiających mi życie padł mi dysk w służbowym laptopie. Komputer poszedł do działu IT, wymienili mi dysk, ale ja straciłem wszystkie aliasy.

Stwierdziłem wtedy “Moja wina, bo wszystko, co tylko można, należy trzymać w chmurze”. Więc założyłem repozytorium na githubie cli, gdzie w pliku bash_aliases ponownie zbieram potrzebne mi aliasy. Dodatkowo zrobiłem mały skrypt instalujący, tak by jedną linią

wget https://raw.githubusercontent.com/writeonly/cli/master/bash_aliases_install.sh | bash

móc odzyskać wszystko to, do czego przywykłem.

A komendą:

update_aliases

można zaktualizować aliasy.

Tagi: alias bash cli git
Share on:
Follow
Follow
Follow