Język programowania: Emacs Lisp

Emacs Lisp - Elisp, dialekt języka programowania Lisp używany do pisania rozszerzeń i skryptów edytora Emacs.

Artykuły:

Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania

Linki zewnętrzne