Język: Haskell

Haskell
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Scala - No Universal Equality
Bardziej dynamiczna analiza kodu dla języka Scala - Property-based testing
Przenośna Scala