Język: Java

Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Scala - No Universal Equality
Biblioteki do logowania dla języka Scala
Ciągła integracja, ciągła kontrola, ciągła Scala
Git - submoduły i aliasy
Dlaczego warto prowadzić bloga o programowaniu