Język programowania: Lisp

Lisp - dynamicznie typowany, funkcyjny język programowania.

Artykuły:

Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania
Który język programowania wybrać na początek - język korporacyjny
Który język programowania wybrać na początek - język skryptowy
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Problem wywołań cebulowych w Scali

Linki zewnętrzne

Pięć głównych dialektów to:
  1. Scheme - minimalistyczny, mocno funkcyjny (rekurencja ogonkowa i pełne kontunuacje) Lisp wymyślony w MIT do katowania studentów
  2. Racket - dialekt Scheme używany do zastosowań naukowych
  3. Clojure - dialekt Lispa, mocno podobny do Scheme, zoptymalizowany do działania na JVM i czerpiący mocno z języka Haskell
  4. Common Lisp - wszystkomający, obiektowo-funkcyjny (Common Lisp Object System) Lisp
  5. Emacs Lisp - dialekt Lispa, mocno podobny do Common Lisp, używany w edytorze Emacs