Język: Lisp

Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Problem wywołań cebulowych w Scali