Język programowania: LiveScript

LiveScript - dynamicznie i słabo typowany język programowania transpilowany do języka JavaScript.

Artykuły:

Który język programowania wybrać na początek - język fullstackowy
Problem wywołań cebulowych w Scali

Linki zewnętrzne