Język: Lua

Lua
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang