Język programowania: Meta Language

Meta Language - ML, rodzina statycznie typowanych języków funkcyjnych. Jako jeden z pierwszych posiadał typy polimorficzne umożliwiajace metaprogramowanie. Zaprojektowany jako LISP z typami.

Artykuły:

Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania
Który język programowania wybrać na początek - język natywny
Który język programowania wybrać na początek - język fullstackowy
Problem wywołań cebulowych w Scali

Linki zewnętrzne

Dialekty języka ML

  1. OCaml - prawdopodobnie pierwszy statycznie typowany język wszystkomający (obiektowo-funkcyjny).
  2. Standard ML, (SML) - ustandaryzowana wersja języka.
  3. Concurrent ML, (CML) - dialekt Standard ML posiadający rozszerzenia do programowania współbierznego.
  4. Dependent ML, (DML) - eksperymentalna wersja ML posiadająca typy zależne.
  5. Lazy ML, (LML) - język ML z leniwą ewaluacją kompilowany do kodu natywnego. Jeden z protoplastów języka Haskell
  6. MacroML - eksperymentalna wersja ML posiadająca makra inspirowane makrami z języka Scheme
  7. Eml - język transpilowany do JS, inspirowany językami ML i Haskell.

Kursy