Język programowania: OCaml

OCaml - Obiektowe rozwinięcie języka programowania ML i pradopodobnie pierwszy statycznie typowany język wszystkomający (obiektowo-funkcyjny)

Artykuły:

Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania
Który język programowania wybrać na początek - język natywny
Który język programowania wybrać na początek - język fullstackowy
Który język programowania wybrać na początek - język korporacyjny
Problem wywołań cebulowych w Scali

Linki zewnętrzne

Blogi i youtube

Dialekty języka OCaml i języki inspirowane nim

  1. Scala - język programowania na wirtualną maszynę Javy inspirowany językiem OCaml. Podobno co wersję Scali Martina Odersky zastanawia się czy nie zastąpić wąsatych nawiasów wcięciami jak w języku OCaml.
  2. F# -implementacja języka OCaml na platformę .Net która powoli staje się nowym dialektem i językiem.
  3. ReasonML - dialekt języka OCaml kompilowany do JS za pomocą BuckleScript.