Język: Pony

Pony
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang