Język programowania: Racket

Racket - statycznie i dynamicznie typowany, funkcyjno-obiektowy dialekt języka programowania Scheme.

Artykuły:

No Exceptions - o problemach z wyjątkami
Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania
Który język programowania wybrać na początek - język natywny
Który język programowania wybrać na początek - język fullstackowy
Który język programowania wybrać na początek - język skryptowy
Problem wywołań cebulowych w Scali

Linki zewnętrzne