Język: Ruby

Ruby
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang