Język: scala

uTest - operator Arrow Asserts
Kategoria : Resentiment Tagi: operator utest
Biblioteki do parsowania dla języka Scala
Kategoria : Resentiment Tagi: fastparse library utest
Problem wywołań cebulowych w Scali
Kategoria : Resentiment Tagi: bash jekyll operator scalaz
Scala - No Universal Equality
Kategoria : Resentiment Tagi: cats monad scala-js scala-jvm scala-native scalafix scalatest scalaz type-class utest
Biblioteki do logowania dla języka Scala
Kategoria : Resentiment Tagi: library utest
Ciągła integracja, ciągła kontrola, ciągła Scala
Kategoria : Resentiment Tagi: clang sbt scala-native
Bardziej dynamiczna analiza kodu dla języka Scala - Property-based testing
Kategoria : Resentiment Tagi: code-analysis dynamic-code-analysis scalatest specs2
Flagi kompilatora Scalac
Kategoria : Resentiment Tagi: sbt
Statyczna analiza kodu dla języka Scala w SBT - część 2.
Kategoria : Resentiment Tagi: code-analysis sbt scala-js scala-jvm scala-native static-code-analysis
Statyczna analiza kodu dla języka Scala w SBT - część 1.
Kategoria : Resentiment Tagi: code-analysis sbt scalafix static-code-analysis
Dynamiczna analiza kodu dla SBT - testy jednostkowe
Kategoria : Resentiment Tagi: code-analysis dynamic-code-analysis scala-js scala-jvm scala-native scalatest specs2 utest
Przenośna Scala
Kategoria : Resentiment Tagi: clang sbt scala-js scala-jvm scala-native ubuntu