Język programowania: Scheme

Scheme - standard funkcyjnego języka programowania Lisp.

Artykuły:

No Exceptions - o problemach z wyjątkami
Kolejny język programowania - język wszystkomający
Kolejny język programowania do nauki - paradygmaty programowania
Który język programowania wybrać na początek - język natywny
Który język programowania wybrać na początek - język skryptowy

Linki zewnętrzne

Książki

Implementacja rozwijane

Racket wszystkomający dialekt.
CHICKEN scheme - embedded intepreter z kontunuacjami Chibi-Scheme - nowy embedded intepreter Guile Scheme - wersja Scheme z łatwą integracją z C oparty na SCM

Implementacje historyczne

s7 - embedded intepreter oparty na TinyScheme TinyScheme - embedded intepreter aktualnie używany w Gimpie Scsh (a Scheme Shell) - powłoka systemowa oparta na Scheme 48 Scheme 48 - interpreter będący podstawą powłoki Scheme Shell SCM - wersja scheme oparta na SIOD SIOD - embedded intepreter pierwotnie używany w Gimpie