Biblioteka: Cats

Cats - biblioteka dla języka Scala, która umożliwia programowanie czysto-funkcyjne znane z języka Haskell.

Artykuły zawierające biblitekę Cats:

Kolejny język programowania - język wszystkomający
Scala - No Universal Equality