Tag: AST

Drzewo składniowe (ang. syntax tree), czyli drzewo składni abstrakcyjnej (ang. abstract syntax tree, AST).

Artykuły zawierające tag AST:

Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Biblioteki do parsowania dla języka Scala