Tag: BDD

Rozwój oparty na zachowaniu (ang. Behavior-driven development, BDD)

Artykuły zawierające tag BDD:

Który język programowania wybrać na początek - język skryptowy