Tag: CST

Drzewo wyprowadzenia (ang. parse tree), czyli drzewo składni konkretnej (ang. concrete syntax tree, CST).

Artykuły zawierające tag CST:

Który język programowania wybrać na początek - język skryptowy