Tag: factory

Konfiguracja fabryki loggerów z biblioteki slogging w Scali
Biblioteki do logowania dla języka Scala