Tag: Parser

Parser to program dokonujący procesu analizy składniowej na ciągu leksemów (tokenach z typami), czyli sprawdzeniu ich zgodności z określoną gramatyką formalną. Wynikiem pracy parsera jest drzewo składniowe na którym są przeprowadzane dalsze operacje.

Artykuły zawierające tag Parser:

Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Biblioteki do parsowania dla języka Scala