Tag: Scala Native

Kompilator Scala Native. @scala_native Zobacz Awesome Scala Native

Artykuły zawierające tag Scala Native:

Który język programowania wybrać na początek - język natywny
Konfiguracja fabryki loggerów z biblioteki slogging w Scali
Krótki opis konstrukcji kompilatorów GCC, LLVM i Clang
Scala - No Universal Equality
Biblioteki do logowania dla języka Scala
Ciągła integracja, ciągła kontrola, ciągła Scala
Bardziej dynamiczna analiza kodu dla języka Scala - Property-based testing
Statyczna analiza kodu dla języka Scala w SBT - część 2.
Dynamiczna analiza kodu dla SBT - testy jednostkowe
Przenośna Scala