Tag: specs2

Bardziej dynamiczna analiza kodu dla języka Scala - Property-based testing
Dynamiczna analiza kodu dla SBT - testy jednostkowe