Tag: TCO

Optymalizacja rekuncji ogonowej (ang. *Tail Call Optimization*, **TCO**)

Artykuły zawierające tag TCO:

No Exceptions - o problemach z wyjątkami