Tag: Transpiler

Transpilator (ang. transpiler) jest to kompilator ze źródła do źródła (ang. source-to-source compiler).

Artykuły zawierające tag Transpiler:

Który język programowania wybrać na początek - język fullstackowy
Functional Miners - Programowanie Funkcyjne dla Każdego
Przenośna Scala