Tag: XML

XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników).

Artykuły zawierające tag XML:

Biblioteki do logowania dla języka Java i platformy JVM
Biblioteki do parsowania dla języka Scala