Książka: BDD w działaniu. Sterowanie zachowaniem w rozwoju aplikacji