Książka: Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza